Asıl iş kolu için bir yazı daha: Hepsi geçiyor

696 sayılı KHK'lı işçilerin iş kolları ile ilgili 1 Kasım öncesi kararlar gelmeye devam ediyor. İşçilerin aylardır tartıştığı, sendikaları karşı karşıya getiren konuda çeşitli bakanlıklar dönem dönem aldıkları kararlar ile asıl iş kolu sorununu çözüme kavuşturuyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolu” içerisinde işlem yapılması için gereken yazıyı 81 ile dün gönderdi.

4-B/4-C/4-D li 22.10.2020, 21:58
Asıl iş kolu için bir yazı daha: Hepsi geçiyor

ASIL İŞ KOLUNA GEÇECEKLER

Sağlık Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 20 Ekim 2020 tarihli iş kollarının değiştirilmesine ilişkin yazısı üzerine, bu değişiklik işleminin nasıl yapılacağına ilişin bir Genelge yayınladı. 

Sağlık Bakanlığı, 01.11.2020 tarihine kadar yapılması gereken iş kolları değişiklik işleminin nasıl gerçekleştirileceğine 7 madde ile açıklık getirdi.

İşte Sağlık Bakanlığı’nın o yazısı:

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesiyle 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.” hükmüne, üçüncü fıkrasında ise “Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde;“

İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır
Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.”
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımızın yer aldığı 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Merkezine giriş bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir (01.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir).

Bu kapsamda;

Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolu haricinde diğer işkollarında (ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar; savunma ve güvenlik; genel işler … gibi) bildirilen işçilerin 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkoluna geçişleri işçinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlükleri veya sağlık tesislerince gerçekleştirilecektir.
İl sağlık müdürlükleri veya sağlık tesislerince;
-daha önce 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda işçilerin bildirildiği bir işyeri dosyası mevcut ise geçişi yapılacak işçiler bu işyerine,

-mevcut değilse işçilerin takip edileceği 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda (işyerinizin faaliyet alanına uygun olan 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90 NACE kodlarından birini barındıran) yeni bir işyeri dosyası açılmak suretiyle,

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan tüm işçilerin, 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkoluna geçişleri sağlanmak üzere çıkış bildirgeleri işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine 16 kodu (sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerlerine nakli) ile verilecektir.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan tüm işçilerin, 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundan giriş bildirgelerinin 01.11.2020 tarihi olacak şekilde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu işkolu değişikliğinden sonra, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda yer alan sendikalara üye olma hakları doğacak olup bu üyelikler ancak 01.11.2020 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

İlgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması sürecinde; hak kayıplarının yaşanmaması ve herhangi bir cezai işleme muhatap olunmaması için yapılacak işlemler hakkında tereddüt hasıl olması durumunda, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkeziyle irtibata geçilerek işlemler sonuçlandırılacaktır

Müdürlüğünüze bağlı bütün sağlık tesislerine yazımızın bir örneği uygulanmak üzere gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli personele tebliği ile gereğini önemle arz ve rica ederim.”

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yeni Çalışma Bakanı'ndan Beklentiniz Nedir?
Yeni Çalışma Bakanı'ndan Beklentiniz Nedir?
Namaz Vakti 21 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38