ajanskamu @ gmail.com

Kahir ekseriyeti Müslüman olan Türkiye’deki CHP’li belediyeler, renkli ve pek hevesli cümlelerle LGBT’nin (lezbiyen, gay, biseksüel, transgender) reklâmını yaparak bu durumu teşvik ededursun. Moskova Yüksek Mahkemesi 2012'de eşcinsel onur yürüyüşünün önümüzdeki 100 yıl süresince Rusya’nın başkentinde yapılmasını yasakladı bile.

Yasak kararında “eşcinselliğin nesil bozukluğuna neden olması” gösterildi. Buna dair Rusya’daki tüm siteler kapatıldı. Çünkü insanlık onuru bunu gerektirir.

Türkiye’de ise bir ara muhafazakâr, dindar yazarlarımızdan bile LGBT’nin onur yürüyüşüne destek gelmişti.

Şimdi asıl meseleye gelelim. Bu köşeyi takip edenler bilir. Kimileri komplo teorisi diyerek burun kıvırsa da, epeydir, “Tek Dünya Devleti Projesi, New World Order (Yeni Dünya Düzeni)” dedikleri proje kapsamında, vatandaşları devletlerinden, ailesinden kopartarak, devletleri de etkisizleştirmek suretiyle karma yeni bir tür oluşturmak istendiğini dillendiriyoruz.

Küresel emperyalist sistem, 21.yy'da dünya tarihine, uygarlık tarihine, medeniyet tarihine, dinler tarihine hatta bizzat insan nesline format atma peşinde.

Distribütör CHP’dir

Türkiye'de ise maalesef bu büyük projenin bütününü gören insan neredeyse yok gibi! Oysa kurumsal anlamda LGBT üzerinden yürüyen nötr cinsiyet projesinin Türkiye’deki distribütörü CHP’dir.

21.yy dünyasının kurgucuları çocuk ile aile, devlet ile vatandaş, insan ile toprak,  insan ile ruhu arasındaki bağı kopartıp tüm geçmiş tarihi ve kültürel birikimi de dejenere ederek, zihinlere yeni bir format atarak, yeni kavramlarla dünyayı/evreni gerçekliği açıklama ve algılatma peşindeler.

Anlaşılan o ki; son yıllarda hız kazanan yapay zekâlarla ve dijital para birimleriyle, nötr cinsiyet projeleriyle insanlık arka planda yeni bir medeniyete ve devlet şeklinedoğru sürükleniyor.

Aile değerlerinin yıkıma uğratılacağı, geçmiş tarihi ve kültürel mirasın tamamen hafızadan silineceği, İslam’ın tasfiye edilip yerine ortak bir insanlık dininin temellerinin atılacağı yepyeni mekanik, teknik, dijital bir dünyaya doğru yol alıyoruz.

Bilindiği gibi ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan ve adına “Rehbertaşı” denilen anıt üzerine yazdıkları 10 emirden biri de insan nüfusunun 500 milyona indirilmesi yönünde.

Savaşlar, gıda endüstrisi, gen teknolojisi, aşılar ve gittikçe yaygınlaşan ve doğrudan aile kurumunu hedef alan eşcinsellik gibi sayabileceğimiz alanlarda temel amaç;dünya nüfusunu azaltmaktır.

Örneğin Rockfeller öncülüğünde gerçekleştirilen aşı kampanyasında kapsamında Bill Gates şöyle bir cümle kurmuştu:

“Bugün dünya 6,8 milyar insan var. Yaklaşık dokuz milyara kadar gitmeden şimdi yeni aşılar, sağlık, üreme sağlığı hizmetleri konusunda gerçekten harika bir iş yaparsak, belki bu oranı düşürebiliriz.”

David Rockfeller 1952 yılında Dünya Nüfus Konseyi’ni tam da bu amaçla kurmuştu. LGBT üzerinden yürüttükleri eşcinselliğin yaygınlaştırılması projesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Yeni tartışmalar gelecek

Yazının Devamı İçin TIKLAYIN