Ankara – Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Başbakanlıktan: Konu: Ankara - Niğde Otoyolu Projesi GENELGE 2017/20 Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Ankara - Niğde Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

1- Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.

Ankara – Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi