40 Soruda Yönetici Atama İle İlgili merak ettiğiniz Herşeye cevap bulacaksınız

''40 MADDEDE 2019-YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİ''

1.ADIM: MEVCUT YÖNETİCİLERİN YENİDEN ATANMASI

1) Öncelikle 2019 yazı itibari ile 4 ve 8 yılı dolan müdür ve müdür yardımcılarının ataması yapılacak.

2) 8 Mart tarihinde boş bulunan, 4 ve 8 yılı dolduğu için boşalacak eğitim kurumları ilan edilecek.

3) 18-22 Mart tarihleri arasında 2019 yazı itibari ile görev süresi dolan "mevcut müdür ve müdür yardımcıları"ndan yeniden görevlendirilmek istenenlerin başvuru alınacak.

4) 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında başvuru yapan mevcut idareciler "EK-1 Formu" üzerinden değerlendirilecekler.

5) EK-1 Formu üzerinden değerlendirme bir sınav değil sadece belli kriterleri barındıran bir dereceli puanlama anahtarıdır. Yani mevcut yöneticiler ne yazılı ne de sözlü sınava girmeyecektir.

6) 19 Nisan tarihinde EK-1 Formu üzerinden yapılan değerlendirme puanları açıklanacak.

7) 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yeniden görevlendirilmek istenen Müdür ve Müdür Yardımcılarının tercihleri alınacak.

8) Bulunduğu eğitim kurumunda 8 yılını dolduran yöneticiler kendi okullarını tercih edemeyecekler.

9) 17 Mayıs tarihinde "EK-1 Formu puanı" ve "Tercih Önceliğine" göre mevcut müdürlerin ve müdür yardımcılarının ataması yapılacak.

10) 17 Haziran 2019 tarihi itibari ile ataması yapılan tüm Müdür ve Müdür Yardımcıları göreve başlayacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ADIM: İLK DEFA MÜDÜR veya MÜDÜR YARDIMCISI OLACAKLARIN ATANMASI

11) İlk defa Müdür veya Müdür Yardımcısı olacaklar öncelikle ÖSYM'nin yapacağı yazılı sınav olan 2019-EKYS'ye girmek zorundadır.

12) EKYS, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10.00 da ÖSYM tarafından yapılacak.

13) Sınav başvurusu 28 Şubat 2019-11 Mart 2019 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Geç başvuru günü, 21 Mart 2019 tarihidir.

 

14) Sınav ücreti 180 TL dir.

15)  11 Mart 2019 tarihi itibari ile “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olanlar (sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir) dahil tüm öğretmenler katılabilir.

16)  Sınava halen müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan tüm idareciler de istemeleri halinde  katılabilecek.

17) Hem müdür hem de müdür yardımcılığı için adaylar aynı sorulardan oluşan tek bir sınava girecek.

18) 2019 Yönetici Ataması için şuan öğretmen olanlar bu sınava Müdür Yardımcısı olabilmek için; şuan müdür yardımcısı olanlar da Müdür olabilmek için yazılı sınava katılabilirler.

19) Sınavda adaylara 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Sınav süresi ise 2,5 saat (150 dakika) olacak.

20) Testteki her bir soru için 5 seçenek olacak. Yanlış sorular, doğruları götürmeyecek.

21) Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 80 soruluk bu sınavda her bir doğru cevabın puanı "1.25 puan" olacak.

22) "Her bir doğru cevabın sayısı" "1,25 ile çarpılarak" adayın 100 üzerinden puanlaması yapılacak (Örneğin: 60 doğru x 1,25 = 75 puan)

23) Yazılı sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar başarılı sayılacak. Yani 80 soruluk bu sınavda 48 ve üzerinde doğru yapanlar başarılı sayılacak.

24) Yazılı sınavlar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak.

25) Yazılı sınavda sorulacak 80 sorunun; 28 tanesi Genel Yetenek, 28 tanesi Eğitim Bilimleri, 8 tanesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 8 tanesi Mevzuat, 4 tanesi Değerler Eğitimi, 4 tanesi Eğitim-Öğretimde Etik derslerinden çıkacak.

 

 

 

26) Yazılı Sınavda sorulacak toplam 80 sorunun konu dağılımı şu şekilde olacak:

SORULARIN AİT OLDUĞU DERSLER

ve KONU ALT BAŞLIKLARI
GENEL YÜZDESİ (%)
SORU SAYISI
 

 

 

GENEL YETENEK
       TÜRKÇE

- Muhakeme(Sözel Akıl Yürütme) Becerileri, Dil Bilgisi,Yazım Kuralları
 

 

 

 

 

%35
 

 

 

 

 

28 Soru
     MATEMATİK

- Sayısal ve Mantıksal Akıl                              Yürütme(Muhakeme) Becerileri
 

 

 

 

 

GENEL KÜLTÜR
          TARİH

 Osmanlı Devleti ve Öncesindeki Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Türk Eğitim Tarihi
      COĞRAFYA

- Türkiye Fiziki Coğrafyası

- Türkiye Beşeri Coğrafyası

- Türkiye Ekonomik Coğrafyası
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
TÜRKİYE ve DÜNYA ile İlgili GENEL, KÜLTÜREL ve GÜNCEL SOSYOEKONOMİK Konular
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
%10
8 Soru
 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ
- Milli ve Manevi Değerler

- Evrensel Değerler

- Değer Yaklaşımları, Özellikleri, İşlevleri, Uygulamaları

- Okullarda Değer Eğitimi
 

%5
 

4 Soru
 

EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE ETİK
- Öğretmenlik Meslek Etiği

- Okul Yönetiminde Etik Değerler

- Etik Kurumlar, Okullarda Etik Eğitimi
 

%5
 

4 Soru
 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ
- Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kurumsal Temelleri ve Süreçleri
 

%35
 

28 Soru
- Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
-Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
- Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
- Okul Güvenliği,Sağlığı ve Kriz Yönetimi
MEVZUAT
-İlgili Mevzuat

-Mevzuat Okuryazarlığı
%10
8 Soru
 

TOPLAM

 
%100
80
 

 

 

 

 

 

27) 17 Mayıs da mevcut yöneticilerin atamaları tamamlandıktan sonra 31 Mayıs tarihinde onlardan boş kalan müdür ve müdür yardımcılığı kadroları ilan edilecek.

28) Mayısın son haftası yazılı sınav sonuçları açıklanacak.

29) 12 Haziran tarihi itibari ile yazılı sınav sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanmak üzere eğitim kurumlarında boş bulunan müdür ve müdür yardımcılığı sayısının ayrı ayrı tespit edilerek üç katı aday belirlenecek.

30) 14-20 Haziran tarihleri arasında yazılı sınava girenler arasından sözlü sınav başvuruları alınacak.

31) Adaylar, sözlü sınavda komisyon tarafından "EK-2" ye (Dereceli Puanlama Anahtarına) göre 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

32) Sözlü Sınavda puanlamayı komisyonlar yapacak ve her bir komisyon 1 başkan ve           2 üyeden oluşacak.

33) Sözlü sınavda adaylar kartlardan seçmiş oldukları sorulara göre; "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı, mevzuat ve genel kültür konularından" değerlendirilecek.

34) 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak.

35) 5 Temmuz tarihinde sözlü sınav sonuçları açıklanacak.

36) "Yazılı Sınav Sonucunun (%80'i)" ile "Sözlü Sınav Sonucunun (%20'sinin)" aritmetik ortalaması alınarak görevlendirmeye esas puanlar belirlenecek.

37) 26 Temmuz tarihinde görevlendirmeye esas puanlar açıklanacak.

38) 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara tercihler alınacak.

39) 6 Ağustos tarihinde adayların "Görevlendirilmeye Esas Puanları" ve "Tercih Önceliğine" göre ilk defa yönetici olacak müdürlerin ve müdür yardımcılarının ataması yapılacak.

40) 9 Ağustos tarihi itibari ile ataması yapılan tüm Müdür ve Müdür Yardımcıları göreve başlayacak.

 Burak ERCAN/ Eğitimci