Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Sayın Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde taahhüt edildiği şekliyle; MEB’de liyakat ve adaletin esas alındığı bir yönetici atama sistemi mutlaka ihdas edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, “Mülakat ahlaksızlığıyla kul hakkı yiyenlerin bir daha aynı cüreti gösteremeyeceği, eğitim çalışanlarının ayrıştırılmayacağı ve devlete güvenin yeniden sağlanacağı adil bir sistem herkes tarafından sahiplenilecektir” dedi.


Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, ancak 657 sayılı devlet memurluğu kanunundan kaynaklanan kazanımlara dokunulmaması gerektiğini ifade eden Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, “Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak bir meslek kanunu çıkarılmalıdır. 657 Sayılı DMK’dan kaynaklanan haklarımız baki kalmalıdır. Aksi takdirde haklarımızı kırpacak bir düzenlemeye şiddetle karşıyız” şeklinde konuştu.