657 sayılı Devlet Memurları Kanununun dördüncü fıkrasında; ''Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.'' hükmü getirilmiş, Devlet Personel Başkanlığı, 6111 sayılı Kanunla getirilen sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayanlara verilecek bir kademe ile ilgili olarak 2013 yılında uygulama birlikteliği açısından ''657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü bendinin uygulanmasına ilişkin görüş.'' (05/11/2013-20587) yayınlamıştır.