Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Psikolojik Danışman unvanlı Aile ve Sosyal Destek Personelleri (ASDEP) statü sorunlarının çözümünü bekliyor. 
Alım süreçlerinin KPSS puan üstünlüğü ilgili Bakanlık komisyonunca gerçekleştirilen mülakat ve güvenlik bildiriminin ardından tamamlanarak 657 sayılı Devlet Memurları alım şekline uygun olarak yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Destek Personelleri ancak mevcut durumda 4/d maddesine tabi kamu işçisi şeklinde istihdam edilmelerinin birçok sorunu da beraberinde getirdiğini belirttiler. 
Kamuda Psikolog, Psikolojik Danışman ya da Sosyal Çalışmacının işçi statüsünde çalıştığı başka herhangi bir örneğinin olmadığını belirten Aile ve Sosyal Destek Personelleri, bu durumun kadın, çocuk ve yaşlı alanı gibi önemli konularda kamunun vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediği hizmetlerin sunumunda ve toplumsal kaynaklı sorunlara müdahil olma noktasında yetki sorunları yaşattığını dile getirdiler.
Yaşadıkları mevcut statü sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla sosyal devlet anlayışının engelsiz ve ivedi bir şekilde, iş tatmini sağlayan personeller tarafından vatandaşlara en ileri düzeyde sunulmasının sağlanacağını vurgulayan Aile ve Sosyal Destek Personelleri, 4/d statüsünde çalışmalarının yetki belirsizliğine yol açtığını; vatandaşlara ulaşan hizmetlerin aksamaması, aynı görevi icra eden ve aynı unvanlı personeller arasında işçi memur ayrımının ortadan kaldırılması, mesleki personel ihtiyacı olan ilgili Bakanlık kuruluşlarının da ASDEP'denyararlanmasının sağlanması ve yaşanılan sorunların çözümlenmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi kılınmalarını talep ederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3 bin ASDEP'linin müjdeli bir haber beklediğini belirttiler.