Anayasa Mahkemesi, okul müdürü olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan davacı 2 okul müdürünün 652 sayılı KHK kapsamında okul müdürlerinin görev sürelerinin 4 yıl olarak belirlenmesinin ardından KHK öncesinde 4 yıllık surelerini doldurmuş olmaları nedeniyle görevlerinin kendiliğinden sona erdiğini belirtti.

Bu açıdan, davacıların müdürlük görevlerinden alınmaları nedeni ile idare mahkemesinde dava açtıklarını belirten AYM, ilgili mahkemenin davacıların görevine son verilmesi işleminin doğrudan kanun yoluyla gerçekleştirildiği yönünde karar verdiğini ve ortada idari davaya konu olabilecek herhangi bir işlemin bulunmadığını belirttiğini hatırlattı. Dolayısıyla davacıların Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvuruları da reddedildi.

 Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında, davacı okul müdürlerinin görevden alınmalarının sübjektif durumları dikkate alınarak yapılan bir tasarruf olmadığını belirterek, sistem değişikliğinin getirdiği yasal bir düzenlemenin gereği olduğu ve dolayısıyla görevden alınan okul müdürlerinin kişisel durumları dikkate alınarak görevlerine son verilmediğinden, bu işleme karşı idari dava açmalarının bir anlamının bulunmadığına hükmetti.