AYM'den KHKların İptal Talebine Red!

Anayasa Mahkemesi OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin İptali için açılan davalara red kararı verdi. Başvuru dilekçelerinde özetle, OHAL KHK’ların yalnızca tedbir niteliğindeki düzenlemeler getirebileceği, oysa çıkarılan KHK’larla kalıcı, geleceğe yönelik düzenlemeler yapıldığı, bu durumun kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık arz ettiği, zira yürütme organının yasama organının görev ve yetkisine giren bir işlem yaptığı; öte yandan OHAL KHK’ların “sadece OHAL’i ilgilendiren konularda düzenle
Bu haber 3075 kere okunmuş.

CHP'nin , 668 sayılı ve 669 sayılı OHAL KHK’ları iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu

 Yüksek Mahkeme, “yetkisizlik” nedeniyle taleplerin reddine karar verdi..

Anayasa Mahkemesiinin verdiği kararın gerekçeleri bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında

 T.C. Anayasasının 148. maddesine yer verilerek; “… olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. …” kuralının altı çizildi.

OHAL KHK’LARIN DENETİMİNİ MECLİS YAPMALIDIR

Kararlarda aynı zamanda, anayasa koyucu tarafından OHAL KHK’lara ilişkin denetimin TBMM tarafından yapılmasının istendiği yorumuna yer verildi.

Buna gerekçe olarak da Anayasamızın 121. Maddesinin gerekçesinde yer alan şu ifadelerin altı çizildi: “Olağanüstü haller Anayasamızda yeni bir şekilde düzenlenmiştir. Tabii afet ve ekonomik kriz hallerinde ve diğer hallerde hükümete yasama meclisinin denetimi altında kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir. … Bütün tasarruflar yasama meclisinin denetimi altında düzenlenecektir.”


Ajanskamu/www.ajanskamu.net
Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.

Yorumlar0

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

10 + 8 = ?

Facebook Yorumları

yazılım: habersistemim