Ajanskamu.Net- Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ Mesleki ve Teknik Eğitim’de kalite güvence sistemi oluşturuyoruz. 3 bin 469 okulumuzun tamamını, 7 tema, 70 gösterge
üzerinden değerlendiriyoruz. dedi.

MEB, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında, kurumsal kaliteyi izleme ve kurumları sürekli iyileştirme amacıyla kalite güvence sistemini kurdu. Bu kapsamda, 3 bin 469 mesleki ve teknik eğitim kurumunun tamamı yedi tema ve 70 gösterge üzerinden kurumsal değerlendirmeye tabi tutuldu. Okulun eğitim-öğretim ortamı, rehberlik çalışmaları, öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları gibi temaların dikkate alındığı değerlendirme raporunun bu ay yayımlanması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamında, kurumsal kaliteyi izleme ve kurumları sürekli iyileştirme amacıyla kalite güvence sistemi kuruldu. Bakanlık tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencisi bulunan 3 bin 469 mesleki ve teknik eğitim kurumunun tamamı yedi tema ve 70 gösterge üzerinden kurumsal değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmede okulun eğitim-öğretim ortamı ve alt yapısı, okulda eğitim alan öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları, okul tarafından yürütülen rehberlik çalışmaları, okulun proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, okul tarafından gerçekleştirilen sosyal etkinlik çalışmaları, okul sağlığı çalışmaları ve okul yönetimi gibi temalar dikkate alındı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılına ait mesleki ve teknik eğitimi veren kurumların değerlendirme raporunun bu ay yayımlanması planlanıyor.

‘ÖNCELİKLİ AMACIMIZ, OKULLARIMIZDA KALİTE KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz" dedi.

Özer, bu çerçevede, öncelikle her bir okulun kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacağını, raporun kanıta dayalı bir şekilde, her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştireceklerini ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını içereceğini söyledi.

Okulların yıllık öz değerlendirme raporları çerçevesinde belli aralıklarla kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacağını belirten Özer, şöyle konuştu:
"Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek. Belirli periyotlarla kurumsal dış değerlendirmeye yönelik raporlar yayımlayacağız ve raporlarla başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılmasıyla ilgili de çalışmalar yapacağız."