Resmi Gazete 6 Kasım 2019 ÇARŞAMBA Sayı : 30940 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1734 Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 5/11/2019 TARİHLİ VE 1734 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan; a) Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü, b) Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve buna bağlı 6 adet şube müdürlüğü kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Niğde İ1İ Ulukışla İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.