MEB, illere gönderdiği resmi yazıyla, belirli bir bedel karşılığında hayırseverlerin isimlerinin okullara verileceğini, tahsil edilen bedeller için özel hesap açılmamasını, tahsil edilen bedellerin merkezi yönetim bütçesine ödenek olarak kaydedileceğini belirtti.

İŞTE İLLERE GÖNDERİLEN RESMİ YAZI

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 84536802-755.Ol-E. 11109900 12.06.2019
Konu : Okullara Hayırsever İsimlerinin Verilmesi

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Strateji Geliştirme Başkanlığının 20.05.2019 tarihli ve 9825734 sayılı yazısı.

Eğitime bütçe dışı finansman sağlanması amacıyla 2023 Eğitim Vizyon belgesinde yer alan "Eğitimin Finansman Çeşitliliğinin Arttırılması" tedbiri kapsamında ilgi yazı ile Bakanlığımıza bağlı okulların isimlerinin belli bir bedel karşılığında hayırseverlere verilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından çalışma başlatılmıştır.
Çalışma tamamlandığında hayırsever isminin verilmesi uygun görülen okulların listesi Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacaktır.

Eğitimin finansmanının arttırılması amacıyla belli bir bedel karşılığında okullara hayırsever isimlerinin verilmesi ile elde edilecek gelirlerin etkin, verimli ve tek elden yönetilerek şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması amacıyla, merkezi yönetim bütçesine ödenek kaydedilecektir. Bu amaçla yapılan işlemlerden elde edilecek gelirler Bakanlığımız Merkez Bankası nezdinde Merkez Saymanlık adına açılmış olan: TR0200 0010 0100 0003 5015 4035 iban nolu hesaba yatırılacaktır.

Bu kapsamda elde edilen gelirler için katiyen özel hesap açılmayacağı gibi bu gelirler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) veya İl Özel İdaresi hesaplarına da yatırılmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Reha DENEMEÇ
Bakan Yardımcısı