Ajanskamu.net--

 

T.C , Bu kapsamda ; Bedelli Askerlik talebinde olan hâlihazırda resmi rakamlarla asgari 1 milyon kişi olduğu ifade edilen kitlenin, en temel sorunu bireysel anlamda yaşadıkları sorunlardır.

Bu sorunların öne çıkanları ise;

1- Kiminin ailesinde bakmakla yükümlü olduğu hasta bireyler olması,

2- Kiminin evlenip ailesinin tek geçim kaynağı olması, kiminin kendi işini kurması,  

3- Kiminin akademik kariyer yapması nedeniyle kadro sorunu yaşaması,

4- Kiminin işini kaybedecek olması,

5- Kiminin askerlik çağını geçirmesine rağmen ( 25-35 yaş grubu ) mesleki/eğitim koşulları kapsamında hala tecilli olması,

6- Kiminin finans kurumları nezdinde konut kredisi vb. önemli/ertelenemez borçları bulunması şeklinde listelenebilir. Bilinmesini isteriz ki bu liste çok farklı nedenlerle genişletilebilir ve elbette yasayı talep etmekte olan herkes benzer problemlere sahip değildir.

Ancak anlatmak istediğimiz husus şudur ki, BEDELLİ ASKERLİK talebimiz yaşadığımız muhtelif sorunlar kaynaklı oluşan muhtelif mağduriyetlerimizin doğal bir sonucudur.

Ayrıca önemle vurgulamak istediğimiz bir diğer husus ise yasanın çıkmadığı her gün arkadaşlarımız tebligatlarla işlerinden atılmakta, para cezalarına çarptırılmakta ve kendi ülkelerinde kaçak gibi yaşamaktadırlar. Aileleriyle birlikte yaklaşık 4-5 milyon kişinin talebi olan Bedelli Askerlik yasasının uzunca bir süredir siyaset kurumu ve medya tarafından gündeme alınmamasını üzüntüyle takip ettiğimizi ve ivedi olarak çözüm beklediğimizi bildiririz…