Mezhepçi ve militan iBİrGuHiİ solun sesi Bir-gün gazetesi, okullarda karma eğitimin kaldırıldığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanlığı, iddianın kesinlikle "yalan" olduğunu kamuoyuna açıkladı.

'Birgün' gün yalan MİLLİ manevi değerlere düşman kesimler, yalan ve iftarada sınır tanımıyor.

Bunun son örneğini Birgün gazetesinde gördük.

Bu gazeteye göre MEB, okullarda haremlik-selamlık eğitime hazırlanıyormuş! TABI yalanın mumu daha yatsıyı bulmadan söndü. Bakanlık bir açıklama yaparak iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması gibi bir durumun kesinikle olmadığını açıkladı ve iddiaları kesinli bir dille yalanladı.

Karma eğitime MEB DARBESİ

SÖZÜMONA çağdaş, ilerici, bilime dayalı gibi sloganik terimlerle dinsiz ve maneviyatsız bir eğitim sistemi rüyası gören gezi zekalı, sol tandanslı kesim, şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden yalan ve iftira kampanyası başlattılar.

Başta sol mezhepçi Birgün gazetesi olmak üzere maneviyat yoksunu bazı basın organları, önceki gün MEB'in Kurum Açma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle bazı lise ve teknik eğitim merkezlerinde harem-selamlığm önünün açıldığı şekilde haberler yaptı.

İddialar yalan Bakanlık bunun üzerine yazılı bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı ve karma eğitimin sonlandınlması veya böyle bir duruma zemin hazırlanmasının söz konusu olmadığını bildirildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim BakanlığıKurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nin değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararlan doğrultusunda güncellendiği belirtilerek, "Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır." maddesinin Danıştay idari Mahkemesince alman 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması karanna istinaden kaldmldığı vurgulandı. Önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için "Karma eğitim" ifadesine yer verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Yönetmelik yeniden düzenlendi "Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirtilerek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir. Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir.

Hüküm, gayet net ve açık Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre, 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir' hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir." 

MİLAT