Eskişehir Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü’nde personelin işe geliş-gidiş saatlerini keyfen değiştiren Bölge Müdürü Murat Gül, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulama ile kanuna aykırı bir  kararın altına imza attı.

Konu ile ilgili olarak Enerji Bir Sen Sendikasından bir açıklama yapıldı. 

İşte o açıklama:

Bölge Müdürü, Personelin İşe Gidiş-Geliş Saatlerini Keyfen Değiştirebilir Mi?

Şube Müdürüne Mesai Saati Üzerinden Ceza Verilebilir Mi?

Eskişehir Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü’nde personelin işe geliş-gidiş saatlerini keyfen değiştiren Bölge Müdürü Murat Gül, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulama ile kanuna aykırı bir  kararın altına imza attı.

Bölge Müdürü Murat Gül, Bölge Müdürlüğünde çalışan bazı personelin mesai saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle günlük 8 saat olan çalışma süresini uzatarak; tüm personelin mesai saatlerini yeniden düzenleyen bir yazı yayımlattı. Söz konusu yazıda her ne kadar yalnızca “Bölge Müdürü Yardımcıları ve Şube Müdürleri” olarak ifade edilse de Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin altında görev yapan tüm personelin mesai saatleri kanuna aykırı bir şekilde değiştirilerek uzatılmış ve bölgedeki tüm personel dolaylı olarak cezalandırılmıştır.

Çalışma saatlerini 08:00-17:30 olarak değiştiren Bölge Müdürü Gül, 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.” Hükmüne ve 100. Maddesinde ifade edilen; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükmüne aykırı bir karara imza atarak kanunla ters düşmüştür.

Bölge Müdürü mesai saatlerine riayet etmeyen personelin durumunu disiplin amiri olarak disiplin hükümlerine göre çözmesi gerekirken, konuyu tüm personele mal ederek mağduriyetin boyutunu artırmıştır. Anayasa’nın eşitlik ilkesi ve Ceza Hukuku’nun suç ve cezanın şahsiliği ilkesine ters düşen bu hukuksuz uygulamanın Genel Müdürlük tarafından soruşturma açılarak incelenmesi bekleniyor.

3. Bçlge Müdürlüğünün o skandal yazısı için TIKLAYINIZ