Ajanskamu.net--

Yapılan değişiklikler;

- Teknik şube müdürlüğü kadrolarına atanmada, belirli kadrolarda 4 sene çalışmış olma şartında bir değişiklik yapılmamıştır.

- İdari şube müdürlüğü kadrolarında da, belirli kadrolarda 4 veya 6 sene hizmeti olma şartında değişiklik yapılmamıştır. Ancak, 4 veya 6 sene hizmet şartı aranan unvanlar arasına, muhasebeci, dekoratör, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru unvanları eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre, sekreter, eğer 4 veya 6 sene hizmeti var ise idari şube müdürlüğü için açılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

- GİH uzman kadrolarına atanabilmek için belirli kadrolarda çalışıyor olmak şartı kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, genel idare hizmetler sınıfı kadrolarında en az 5 sene çalışan bakanlık personeli GİH Uzman kadrosuna atanabilecektir. Ayrıca Uzman (TH) kadrosu için de benzer yönde bir düzenleme yapılmış ve bu kadroya atanabilmek için teknik hizmetler sınıfı kadrolarında en az 5 sene çalışmış olmak şartı getirilmiştir.

- Şef kadrosuna başvurabilmek için belirli kadrolarda çalışmış olmak şartı kaldırılmıştır. Yazılı sınav tarihi itibariyle fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokulmezunlarının ise en az altı sene hizmeti bulunanlar, şeflik için açılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

- Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı getirimliştir.

- Sekreter kadrosuna atanabilmek için; En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak , şartı getirilmiştir.

 

 

 

ESKİ

 

 

 


YENİ


a) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört sene hizmeti bulunmak,
a) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört sene hizmeti bulunmak,
b) Merkez ve taşra birimlerinde şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, tekniker kadrolarında en az altı sene hizmeti bulunmak,

3) Tekniker ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda, fakültelerin veya öğrenim süresi en az dört sene olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,
b) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci , mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl, dekoratör , tekniker, laborant , sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru kadrolarında en az altı sene hizmeti bulunmak,
c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
c) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
ç) Uzman, eğitim uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle ş ef, sayman, ayniyat saymanı, mütercim, tercüman, rehber, çözümleyici, programcı kadrolarında en az dört yıl, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni kadrolarında en az altı sene hizmeti bulunmak,
ç) Eğitim uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman (GİH) ve Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ve Uzman (GİH) kadroları için genel idare hizmetler sınıfı kadrolarında, Uzman (TH) kadrosu için ise teknik hizmetler sınıfı kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibariyle en az beş sene görev yapmış olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarındaen az iki sene hizmeti bulunmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulaması ile Bakanlıkça belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı veya istatistikçi kadrolarında en az altı ay görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
e) Şef, sayman ve ayniyat saymanıkadrolarına atanabilmek için;

1) Sınav tarihi itibariyle memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, kütüphaneci, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı kadrolarında; fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı sene hizmeti bulunmak,

2) Laborant, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru unvanlı kadrolarda bulunanlarda öğrenim süresi en az iki sene olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,
e) Şef kadrosuna atanabilmek için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokulmezunlarının ise en az altı sene hizmeti bulunmak,

f) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibariyle fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı sene hizmeti bulunmak,
f) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf , veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

ğ) Memur, anbar memuru, santral memuru, veznedar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,
g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,
i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,
ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,
j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.
(2) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir."