Ağustos 2019 tarihinde, internet sitesinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş'a atfen, ''Ders Saatleri Düşüyor'' başlığıyla yayımlanmış haber doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.

TTK Başkanı Durmuş, ders saatlerinin düşürülmesine veya düşürüleceğine ilişkin basına açık yahut kapalı herhangi bir yerde açıklama yapmamıştır.

Ders saatlerinin azaltılması ile okul türlerine göre haftalık ders çizelgelerinin belirlenmesi çalışmaları halen Sayın Bakanımızın riyasetinde Vizyon 2023 çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı