KAMU SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI ÜMİT KARATAŞ Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Diş Hekimleri ve ADSMlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Sendika Genel Merkez Binasında düzenlediği basın açıklamasında Diş Hekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Çalışanlarının sorunlarına dikkat çeken KAMU SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI ÜMİT KARATAŞ;

“Ülkemizde maalesef koruyucu ağız ve diş sağlığı tedbirlerine yeterli önemin verilmeyişi, insanlarımızın ağız ve diş sağlığı sorunlarını hala bir sağlık sorunu olarak görmemesi, diş hekimi korkusu ve diş hekimliği ile ilgili yanlış inançlar, ağız tedavi hizmetlerinin pahalı oluşu, işsizlik, enflasyon, aile gelirlerinin düşük olması, sonucu; ülke geneli ağız ve diş sağlığımız gelişmiş ülke standartlarının çok altında kalmıştır.

Ülkemizde diş hekimi sayısı az

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda toplam 8 bin 683 diş hekimi görev yapıyor.

Avrupa’ya göre ülkemizde diş hekimi sayısı az. Dünya diş hekimliği istatistiklerini incelediğimiz zaman 2016 yılı verilerine göre AB ülkelerinde 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı ortalama 68, Dünya Sağlık Örgütü ortalaması 50, ülkemizde ise 30'dur. Bu sayı AB ortalamasının çok altında. Bu da gösteriyor ki, ülkemizde diş hekimliğinde ciddi istihdam açığı var. Diş hekimi sayısının az olması çalışanların iş yükünü artırıyor. Bu da ağız ve diş sağlığı merkezlerinde hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde verilmesini engelliyor.

Yetersiz personel nedeniyle artan iş yükü, yeni uygulanacak olan aile diş hekimliklerinde çeşitli sorunların oluşmasına neden olacaktır.

Sanal aile diş hekimliklerinin olmaması için yeterli diş hekimi ve çalışanının olması ve tüm hastalara cevap verebilecek fiziki şartların ve uygulamaların yapılabileceği diş protez ve görüntüleme laboratuvarlarının olması gerektiğine inanmaktayız.

Performans sistemi nedeniyle Diş Hekimleri nitelikli bir ağız ve diş sağlığı hizmeti verememekte ve zaman sorunu nedeniyle yeterli ölçüde kaliteli hizmet gerçekleştiremiyorlar. Her geçen gün daha ağır koşullar altında hizmet vermek zorunda kalmaktalar. 

ADSM lerde çalışma şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere, performans sisteminin iyileştirilmesi,yeterli sayıda istihdam, özlük haklarının iyileştirilmesi, yıpranma payı verilmesi gibi çeşitli konularda ağız ve diş sağlığı çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.

2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda 25 Milyon 800 Bin poliklinik, 5 milyon 308 Bin Diş Çekimi, 1 Milyon 975 Bin kanal tedavisi ve 7 milyon 556 Dolgu işlemi gerçekleştirilmiş ve 404 bin cerrahi müdahalede bulunulmuştur.Görüldüğü gibi diş hekimlerimiz ve ağız ve diş sağlığı çalışanlarımız aşırı yoğun bir şekilde çalışarak hizmet üretmektedirler. Böylesine bir hizmeti de çalışma koşullarının çalışan sağlığını tehdit ettiği ortamlarda büyük bir özveri ile gerçekleştirmektedirler.

Yetersiz döner sermaye ücretleri ve Sabit ek ödemeye mahkum edilen bir performans sistemi ile emekleri ellerinden alınmaktadır. Bu nedenle döner sermaye sistemi yeniden düzenlenmeli, tüm sağlık çalışanlarını mağdur eden bu sistem mutlaka yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırmada çalışanları merkezine alan bir yapılanma olarak ortaya çıkmalıdır.

Kamu Sağlık-Sen olarak; diş hekimlerimizin, Diş Klinik Yardımcısı, Diş teknisyenleri ve teknikerleri başta olmak üzere ADSM’lerde, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde ve hastanelerimizin diş kliniklerinde görevli tüm çalışanların sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor ve onların haklı taleplerinin her platformda destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz hafta 22-27 Kasım “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' olarak, 22 Kasım ise “ Diş Hekimliği Günü olarak ' kutlanmaktadır. Sağlıklı, Huzurlu ve Başarılı bir çalışma hayatı dileğiyle Tüm Diş Hekimlerimizin “Diş Hekimleri Gününü', Tüm Ağız ve Diş sağlığı çalışanlarımızın da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları haftasını kutluyorum'' dedi.