Doçentlik başvurusu yapan adaylardan başvurusunu geri çekmek isteyenler, 14 Aralık 2018 tarihli Doçentlik Komisyonu Kararı gereğince, başvuru geri çekme talebine ilişkin işlemleri “Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) > Başvuru İşlemleri > Başvuru Geri Çekme Talebi” menüsü
üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.

Başvuru geri çekme talebi, ilgili dönemin son başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde yapılabilecektir.

Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılmayan başvuru geri çekme talepleri Başkanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

Başvuru geri çekme işlemisistemde onaylandıktan sonra, ilgili döneme ait doçentlik başvuru süreci, bu talebe bağlı olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından sonlandırılacaktır.

Doçent Adaylarına duyurulur.


ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI