21 Nisanda yapılacak olan EKYS Sınavına Eğitim Bir Sen'den çok iddialı hazırlık. Eğitim Bir Sen Sınv kitabını hazırladı, EBS AKADEMİ'de uzaktan eğitim kursları başlatıyor.

Senidkadan yapılan açıklamada SInava hazırlık kitaplarının dağıtımı Cuma günü en uzak illerden başlayarak hergün 25 bin adet teşkilatlara sevkiyat yaaprak En geç Slaı günü dağıtıöın bititirlmesi planlanıyor.

Sendika ayrıca 115 saatlik Uzaktan eğitim videosu yaparak EBS AKADEMİ'de yayaınlayacak. 

Sendika ayrıca 2 de TÜrkiye geneli deneme sınavı yaparak üyelerini Yöneticili ksınavından yine iddialı şekilde hazırlayacak.

Sensika sitesinden yapılan açıklama şöyle: 

Eğitim-Bir-Sen Akademi olarak, üyelerimizi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Nisan ayında yapacağı okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavına, mevzuat uzmanları tarafından hazırlanan kitaplarla, uzaktan eğitim ve deneme sınavlarıyla hazırlıyoruz.

Kültürel ve akademik sendikacılık kapsamında, üyelerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bugüne kadar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme sınavlarında kitaplar bastırarak, modüller hazırlayarak, deneme sınavları yaparak, uzaktan eğitim merkezi kurarak üyelerimizi sınavlara en iyi şekilde hazırlamanın çabası içerisinde olduk.

Şimdi de, okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavına girecek üyelerimiz için çalışmalar yapıyoruz. Alanında uzman bir ekibin hazırladığı kitapları üyelerimize ulaştırırken, uzaktan eğitim vererek, deneme sınavları yaparak üyelerimizin başarılı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, sınava girecek üyelerimize şimdiden başarılar diliyoruz.

 

Uzaktan eğitim ders programı

  Konular
  Süre (Ders)
  1. Genel Yetenek
 
  a) Türkçe

  Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri,

  Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
 

  12
  b) Matematik

  Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (Muhakeme)

  Becerileri
 

  4
  Genel Kültür
 
  a) Tarih

  Osmanlı Devleti ve Öncesindeki Türk

  Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Türk

  Eğitim Tarihi
 

  15
  b) Coğrafya

  Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Beşeri

  Coğrafyası Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 

  10
  c) Temel Yurttaşlık Bilgisi
  2
  d) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel

  ve Güncel Sosyoekonomik Konular
  2
  2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  12
  3. Değerler Eğitimi
 
  Milli ve Manevi Değerler

  Evrensel Değerler

  Değer Yaklaşımları, Özellikleri, İşlevleri,

  Uygulamaları

  Okullarda Değer Eğitimi
 

 

  4
  4. Eğitim ve Öğretimde Etik
 
  Öğretmenlik Meslek Etiği Okul Yönetiminde

  Etik Değerler Etik Kuramlar, Okullarda

  Etik Eğitimi
  4
  5. Eğitim Bilimleri
 
  Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal

  Temelleri ve Süreçleri

  Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları

  Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

  Eğitim ve Öğretim Uygulamaları

  Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi
 

 

  30
  6. Mevzuat
 
  İlgili Mevzuat ve Mevzuat Okuryazarlığı
  20
  TOPLAM
  115