13 Ocak 2017 tarihinde 51 derse ait öğretim programlarının taslaklarının askıya çıkarıldığını ve 10 Şubat 2017 tarihine kadar eğitimciler, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm farklı kesimlerinden taslak programlar için görüş alınacağı ve görüşler ışığında programlarda iyileştirmeler yapılacağının görüşüldüğünü hatırlatan Eğitim- Bir- Sen Başkanı Mustafa Çoban, “Birçok STK ve eğiticiden velilerden müfredat yenilenirken görüş alındı, bu olumlu ancak yeterli değil. Daha alınması gereken çok yol var” dedi.  

Müfredat reformu gerekliydi

Kapsamlı bir müfredat reformuna yönelik bir ihtiyacın varlığını Eğitim-Bir- Sen olarak daha önce vurguladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çoban, “Bu çerçevede, ‘Gecikmiş bir reform müfredatın demokratikleştirilmesi’ başlıklı raporumuzu Ocak 2017’de kamuoyu ile paylaşmıştık. Müfredatları ve ders kitaplarını inceleyen araştırmalar, müfredatın ve kitapların tek tipçi, endoktrinasyonu hedefleyen, çoğulculuğu dışlayan, farklılıklara imkân vermeyen bir muhtevaya sahip olduğunu, sivil ve demokratik bir vatandaş perspektifinin yer almadığını ortaya koymuştur. Bu ise, daha çoğulcu ve demokratikleştirici, toplumsal taleplere cevap veren müfredat reformunu kaçınılmaz kılmaktadır” diye konuştu. 

Görüş alınması gayet olumlu

Taslak programlar için görüş alınması, bu görüş ve önerilerin programlara yansıtılmasının demokratikleştirici bir süreç olduğunu ifade eden Mustafa Çoban şöyle devam etti: “Programlarda güncellemeler yapılması farklı kesimlerin sürece katılmasına izin verdiğinden demokratikleşmeyi ve çoğulculuğu geliştiren bir adımdır. Bundan sonraki program güncellemelerinde de taslak programların kamuoyundan görüş almak üzere askıya çıkarılması uygulamasına devam edilmelidir. Bu vesile ile toplumsal talepler programlarda daha fazla yer bulacaktır.”

Güncelleme çalışmaları

Öğretim programlarını güncelleştirme çalışmalarının devam etmesinin önemine değinen Mustafa Çoban şunları söyledi: “Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler, bilimde, ekonomide, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler, değişen toplumsal ihtiyaçlar ve talepler dikkate alındığında programların belirli sürelerde güncellenmesi gerekmektedir. Zaten, tüm dünyada eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve değişen dünyaya ayak uydurmak için öğretim programları belli aralıklara güncellenmektedir. Yeni öğretim programlarında içerik yoğunluğunun ve mükerrerliklerin azaltıldığı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ifade edilmiştir. Gerçekten de birçok öğretim programında kazanım sayısının azaltıldığı görülmüştür.”

Öğretmenler nasıl uygulayacak

Yeni müfredatın öğretmenler tarafından nasıl uygulanacağının önemli bir konu olduğunu anlatan Mustafa Çoban bununla ilgili de, “Bu noktada, öğretmenlere doğru bir şekilde rehberlik edilmesi, müfredat uygulamalarının ise yakından izlenip değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı seminer döneminde öğretmenlerimiz yeni müfredatla ilgili gerekli çalışmayı yapacaklardır. Antalya Eğitim-Bir-Sen Ailesi olarak, Antalya’mızda ve ülkemiz genelinde yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarına, milletimize hayırlar getirmesini; özgür millet, bağımsız devlet düsturuyla geleceğimizin inşasında en büyük payı hakkıyla icra etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esra ALTUNKES/ Akdeniz Gerçek