Sendikanın Resmi web adresinden yapılan açıklama da; 

Eğitim-Bir-Sen olarak Nisan 2016 tarihinde, görevde yükselme sınavın eleme sınavı niteliğinde olmadığı, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için görevde yükselme suretiyle atama amacını taşıdığı; bu itibarla başarı sırası esas alınarak boş kalan kadrolara adayların istekleri alınmak suretiyle atama yapılmasını Bakanlıktan talep etmiştik.

Bakanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 15.11.2016 tarihli duyuruda, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ek atama yapılacağı duyuruldu.

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personele yönelik olarak merkez teşkilatında 117’si şef, 74’ü memur ile taşra teşkilatında 2 bin 100 şef, 3 bin 100 memur kadrolarına Mart 2016 tarihinde atama yapılmıştı.

Bakanlık talebimiz doğrultusunda Mart 2016 atama döneminde ilân edilen kadrolardan boş kalan kadrolara, atama başvurusunda bulunmayan ve başvuruda bulunup atanamayan personelin (ataması iptal edilenler hariç) 2016 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Atama Başvuru Kılavuzu´nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 17 – 22 Kasım tarihleri arasında atama başvurularının elektronik ortamda alınacağı ifade edilmiştir, denildi.