Ajanskamu.net--

Türkiye'de, Eğitim-İş OHAL ihraçlarını kabul etmiyoruz açıklamasında bulundu

Sendika 8 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında açıklama yaptı. Son yayımlanan KHK ile kamudan 18.632 kişinin ihraç edildiğine değinilirken OHAL süresi içerisinde çıkan KHK’lerle meslekten ihraç edilme kararlarını kabul etmedikleri belirtildi.

GÖREVE İADE BEKLENİYORDU

Eğitim-İş sendikasından yapılan açıklamada meslekten ihraç edilenlerin evrensel hukuk kurallarına göre yargılanmadıkları, bir gecede Resmi Gazetede ihraç edildiklerini gördüklerini, suçlulukları ispatlanmadan görevlerinden atıldıkları vurgulanırken bu işlemlerin demokratik hukuk devleti ilkelerine göre yapılmadığı açıklandı. Onbinlerce kişinin iade KHK’si beklerken son yayımlanan 701 sayılı KHK ile 18 binden fazla kamu çalışanının görevinden atıldığı belirtilen açıklamada hukukun hızlı ve adil işlemesi için her türlü tedbirin alınması gerektiğine değinildi.

OHAL İHRAÇLARINI KABUL ETMİYORUZ
Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamanın tamamı;


İnsanların bir gece Resmî Gazete’ye bakarak işlerine son verildiğini görmeleri kabul edilebilir değildir. 15 Temmuz’un üzerinden iki yıl geçtiği halde bir gecede 18.632 ihraç olması izah edilemez. İnsanların evrensel hukuk kurallarına göre yargılanmadan, suçlulukları ispatlanmadan, masumiyet karinesine aykırı bir uygulama olan OHAL kapsamında KHK ile ihraçlar yapılması demokratik hukuk devleti ilkelerine de aykırıdır. Bugüne kadar ihraç edilen tüm kamu çalışanlarının hukuk kuralları içerisinde gerekli işlemleri acilen yapılmalı ve suçluluğu ispat edilemeyenlerin göreve iadeleri gerçekleştirilmelidir. Bu KHK ile 18.632 ihraç değil onbinlerce iade beklenmekte iken maalesef iadeyi bekleyen yargı nezdinde haklılıklarını ispat etmiş, takipsizlik kararları almış, yargı nezdinde suçsuzlukları ispatlanmış kamu çalışanlarının beklentileri yine ertelenmiştir. Türkiye artık hukuk devletine geri dönmelidir. Üstelik hukukun hızlı ve adil işlemesi için her türlü tedbir alınmalıdır. Bir haksız ihraç dahi onlarca insanı maddi ve manevi olarak etkilemektedir. FETÖ’ye ya da her türlü teröre karşı duruşumuz da tavrımız da nettir. Üstelik sadece 15 Temmuz değil tarih boyunca yaklaşımımız aynıdır. Kamuda liyakatin hiçe sayılmasının, kayırmacılığın sonucunu yaşadık yaşıyoruz ve artık bu böyle gitmemeli diyoruz. Aksi halde adı FETÖ olan terör yapısı başka adlar altında karşımıza çıkmaya devam edecektir. MERKEZ YÖNETİM KURULU