Sağlık Sen Genel Merkez yönetiminini aldığı maaşlar ve Genel merkeze aldıkları lüks araçlar tartışması kamuoyunda devam ederken KESK'e bağlı Eğitim Sen genel Başkanı Feray AYTEKİn aldığı maaşın bordrosunu yayınlayarak bir ilke imza attı. 

Sendikaların üyelerinin aidatları ile aldıkları maaşlar ve kullandıkları imkanlar uzuzn süredir tartışma konusu oluyordu. Sağlık Sen Genel Başkanı ve Genel Merkez yöneticilerinin aldıkları maaşların gündem gelmesinini ardındna bu tartışmalar daha da alenvlendi. 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın Feray Aytekin Aydoğan, Eylül 2019 maaş bordosunu yayınlayarak diğer sendikalara da şefafflık çağrısı yaptı. 

Aytekin:  

"Feray Aytekin Aydoğan : Vazgeçilmez ilkemizdir!
‘’Eğitim Sen tüzüğü madde 59: Görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar. Huzur aidatı’’ vb isimler altında hiçbir ayrımcı uygulamayı kabul etmeyiz.’’ Açıklamasını yaptı. 

Eğitim-Sen tüzüğünün 59. Maddesini incelediğimizde: 
‘’Organlara Seçilenlerin Güvenceleri 
Madde 59 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar. 

Her kademedeki yöneticiler, aynı organa üst üste iki dönemden (Olağan Genel Kurul) fazla seçilemezler. İşyeri temsilcileri bu hükmün dışındadır.’’ Hükmüyle karşılaştık. 

Eğitim-Sen tüzüğünün 35. Maddesinde de:
‘’Yöneticilerde Aranacak Koşullar 
Madde 35 – Sendika Yöneticisi olmak için üye olmaktan başka bir koşul aranmaz. Genel Merkez yöneticileriyle, şube mali sekreterlik görevine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde mal beyanında bulunurlar.’’ Hükmüyle karşılaştık. 
Bu maddeleri burada yazmayı borç bildik. Çünkü; bu maddelere diğer sendikaların tüzüğünde bu kadar net ifadelerle rastlayamadık. Sendika yöneticilerinin maaşları konusunda kesin ifadelerle net bir açıklama yapılması yerine bir sürü katsayı ve göstergelerle karşılaştık. Sendikalar, yöneticilerinin aldıkları maaşları tüzükte detaylı açıklamaktan ziyade kimselerin göremediği mali yönetmelikler ve mali yönergelerin satırları arasında saklamayı tercih ediyorlar gibi… "dedi. 

İşte AYTEKİN'in paylaşımı ve Aldığı 2019 Eylül Ayı Maaş bordrosu: