Kazanılmış hak aylık seviyeleri, hizmet süreleri ve ek göstergeleri aynı olan memurların emekli aylıkları da genellikle aynı miktarlarda olurken, çalışırken aldıkları aylık maaş ile emekli aylığı arasındaki fark ise aynı olmamaktadır.

Konuyu, 1 inci derecede 3000 ek göstergeden yararlanan Devlet memurlarından öğretmen, polis, hemşire (mesleki lisansiyer), vaiz ve avukatlar yönüyle değerlendirdiğimizde, aynı şartlarda emekli olduklarında bu unvanlarda olanların aylık gelirinde ne kadar azalma olacağına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Söz konusu unvanlarda çalışmakta olanlardan, 15 Haziran 2018 tarihinden önce emekliye ayrılacak olanların alabilecekleri emekli maaşı miktarı ile çalışırken almakta oldukları aylık net ücret (%15 gelir vergisi diliminde) miktarı konusunda  hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Tablodaki emekli maaşı hesaplaması, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığına tabi bir göreve başlamış olanlara ilişkindir.

Emekliye ayrılan bazı memurların maaşındaki azalma (2018 yılı ilk yarısında)

Unvan
D/K
Hizmet Süresi
Aylık Net Maaş
Emekli Maaşı
Azalma Oranı
Öğretmen
1/4
30
3.537 TL
2.595 TL
%26,63
Vaiz
1/4
30
3.693 TL
2.595 TL
%29,73
Hemşire
1/4
30
3.831 TL
2.595 TL
%32,26
Polis
1/4
30
4.210 TL
2.695 TL
%35,99
Avukat
1/4
30
4.578 TL
2.595 TL
%43,32
NOT:

1-) Aylık maaş hesabında;

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, eş ve çocuk yardımı almayan personel esas alınmıştır.

-Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen ek ödeme tutarında net sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

Memurnyeri