'FETÖ'nün alçak girişiminin ardından Türk Silâhlı Kuvvet. (TSK) 6 bin 500 kişi ihraç edildi. Bir daha aynJacıların yaşanmaması için komutanlıklar bakanlıklara bağlandı. Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) 'sivil hâkimiyet' sağlandı.

FETÖ'nün kumpasla ordudan attığı bine yakın pilot geri dönmek için başvurdı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında en köklü dönüşüm Türk Silahlı Kuvvetlerimde (TSK) yaşandı.

6 bin 500 kişinin TSK ile ilişiği kesildi. Bunlar arasında çok sayıda general ve amiralin de bulunması nedeniyle, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) geçen yıl atamaları yapmakta zorlandı. Darbe girişimi öncesinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 325 general ve amiral görev yaparken, bu sayı ihraçlar sonrasında 203'e düştü.

TSK'nın faaliyetlerini düzenleyen yasal mevzuatın ve ordunun idari yapısının darbe girişimlerine yol açtığını değerlendiren hükümet, yayımladığı kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) köklü değişikliklere imza attı.

15 Temmuz sonrasında TSK'da yaşanan gelişmeler şöyle oldu:

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SEÇİM YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

TSK Personel Kanunu'nda, Genelkurmay Başkanı'nm Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış orgeneral ve oramiraller arasından seçilmesi öngörülüyordu. Bu madde değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, kuvvet komutanlığı yapmadan da Genelkurmay Başkanlığı'na yükselebilmek mümkün hale getirildi. Genelkurmay Başkanı orgeneral ve oramiraller arasından hükümetin teklifiyle cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

KOMUTANLIKLARI BAKANLIKLARA BAĞLANDI PİLOTLAR GERİ DÖNDÜ

Hava Kuvvetleri'nden çok sayıda pilotun ihraç edilmesiyle TSK'da pilot açığı yaşandı. Bunun üzerine, FETÖ'nün olumsuz sağlık raporları tanzim ederek TSK'dan uzaklaştırdığı pilotlara hizmete dönmeleri çağrısı yapıldı. Bine yakın pilottan başvuru geldi. Gerekli koşulları sağlayan ve testleri geçen pilotların hizmete dönüşü başladı Anayasa'da yapılan değişiklikle, Askeri Yargıi tay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve i askeri mahkemeler kaldırıldı.

Hâkimler Savcılar Kurulu askeri hâkim ve savcıları tercihleri ve kazanılmış haklarını dikkate  alarak sivil, adli veya idari yargıya atayacak.

Daha önce Genelkurmay Baş kanlığı'na bağlı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB), Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ise İçişleri Bakanlığı'na bağlandı.

Cumhurbaşkanı ve başbakan, gerekli gördüğünde kuvvet komutanları ile bunların emrindeki kişilerden doğrudan bilgi alabilecek ve emir verebilecek. Genelkurmay Başkanlığı TSK'nm savaşa hazırlanması ile personel, istihbarat, lojistik, harekât ve teşkilat gibi konularda ilke ve ana programlan tespit ve koordine edecek. TSK personelinin görevlendirileceği kadroları MSB belirleyecek.

YAŞTA SİVİL HÂKİMİYETİ

TSK'da terfiler ile emeklilik kararlarının alındığı YAŞ'ta, 14 asker üyeye karşılık hükümeti sadece başbakan ve milli savunma bakanı temsil ediyordu. Yeni düzenlemeyle, başbakan yardımcıları ile adalet ve içişleri bakanları da YAŞ üyesi oldu. YAŞ'm asker üyeleri ise GenelkurMilli Savunma Bakanlığı (MSB) kadrolarının sivilleştirilmesi yönünde adımlar atıldı.

Eski Düzce Valisi Ali Fidan ilk sivil MSB Müsteşarı oldu. Sivil personelin askeri rütbe karşılıkları da belirlendi. Sivil müsteşara 'Orgeneral' rütbe karşılığı verildi. Kısa süre içinde, MSB kadrolarının yüzde 60'ı sivillerden oluşacak. may Başkanı ve kuvvet komutanları ile sınırlandırıldı. Böylece sivil üyelerin sayısı 9'a çıkarken, asker üyelerin sayısı 4'e düştü.

Ağustos başındaki ilk YAŞ'tan itibaren, terfi, emeklilik ve atamalarda hükümet söz sahibi olacak.

ASKERİ HASTANELER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

Askeri hastanelerde terör örgütü FETÖ'ye mensup doktorların verdiği raporlarla başta pilotlar olmak üzere yüzlerce askerin mağdur edildiği ortaya çıkmıştı. Askeri hekimlerin öğrenim gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı.

MSB bünyesinde, "Milli Savunma Üniversitesi-MSÜ" kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksek okullarından oluşacak. Üniversiteye önce sivil üniversitelerden öğrenci alımı yapıldı.

Bu yaz da 1. sınıflara ilk kez sınavla öğrenci kabul edilecek. Açılan sınava sivil lise mezunları başvurdu. Üniversitenin rektörü, milli savunma bakanının önereceği ve başbakanın uygun göreceği üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. İlk rektör, Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademileri kuruldu. Askeri öğrenciler TSK Personel Kanunu'na tabi olmaktan çıkarıldı.

SON MEZUNLARA RÜTBE VERİLMEDİ

2016-2017 öğretim döneminde mezun olan harp okulu öğrencileri rütbe takamadı ve subaylık hakkını kaybetti. Bu öğrencilere üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak YÖK tarafından belirlenen durumlarına uygun fakülte ve yüksek okullarca diploma verildi. Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile jandarma dahil astsubay meslek yüksek okullarında öğrenimine devam eden öğrencilerse üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun bölümlere kaydedildi. Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları orta öğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara kaydedildi.

Volkan YANARDAG-Murat GURGEN-Fevzi ÇAKIR-Aykut YILMAZ-Helin ŞAHIN-Deniz ÇIÇEK-Bahar BAKIR-Fatma Nur BOYLU/ANKARA

Habertürk

kamu haber, kamu ajans, Kamudan haberleri ve gelişmeleri  Ajanskamu farkıyla aktarmaya devam edeceğiz.

Ajans kamu Haber/ www.ajaskamu.net