Samsun il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okuldayım Projesi' kapsamında il genelinde 69 okulda devamsızlığı 5 gün ve üzeri olan 1988 öğrenci üzerinde anket çalışması yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda konuşan II Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, devamsızlık oranını en yüksek 9'uncu sınıflarda görüldüğü söyledi.

Esen, Türkiye genelinde okul terki ve devamsızlık oranın ise yüzde 32 olduğunu belirtti. Samsun II Milli Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okuldayım Projesi' kapsamında Okula Devamın ve Aidiyetin Artırılması Çalıştayı' düzenlendi. Kentteki bir otelin salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına II Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ondokuz Mayıs Unjversitesi'nden öğretim görevlileri, okul idarecileri, öğretmenler, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında 2 ay önce Samsun'un 17 ilçesinde devamsızlık durumu bakımından yüksek olan 69 okuldaki devamsızlığı 5 gün ve üzeri olan 750'si kız, 1238i erkek öğrenci olmak üze re toplam 1988 öğrenci üzerinde okul devamsızlığı nedenlerine ilişkin anket çalışması yapıldığı belirtildi. Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan verilerden bir makale hazırlandı.

Düzenlene çalıştayda bu veriler değerlendirilip öğrencilerin okula devamının artırılmasına ilişkin soruna karşı çözüm önerileri üretilmeye çalışıldı. Çalıştayın açılış bölümünde konuşma yapan il Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, anket çalışması neticesinde okullarda çok ciddi anlamda devamsızlık ve aidiyet probleminin olduğunu, erken okul terklerinin Samsunda beklenenden yüksek olduğunu gördüklerini be lirterek "Bu bir problem. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2015-2019 stratejik belgesinde ifade ettiğine göre Türkiye genelinde yüzde 32'lik gibi çok büyük bir paya sahip okul terkimiz ve devamsızlık oranımız var. ilkokullar düzeyinde bu biraz daha düşük yüzde 14'ler seviyesinde ama orta okulda ve liselerimize geldiğinde yüzde 34-35 ile ifade edilebilecek çok büyük rakamlarla karşı karşı'yayız. Yani biz eğitim sistemimiz içerisine giren öğrencilerimizin yüzde 32'sini maalesef kaybediyoruz.'Ya erken öğrenim alanının dışına çıkmış oluyor. Yani okul terk etmiş oluyor ya da bu oranda okula devamı konusunda aidiyeti konusunda okul kültürüne uyum konusunda sorun yaşıyoruz. Bu mutlaka halledilmesi gereken bir problem olarak önümüzde duruyor" diye konuştu. (DHA)

Bizim Gazete

kamu haber, kamuajans, Kamudan haberleri ve gelişmeleri  Ajanskamu farkıyla aktarmaya devam edeceğiz.

Ajans kamu Haber/ www.ajaskamu.net