Belediye ve diğer kamu kurumlarında çalışan personelin maaş oranlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmazken, Hastanelerde veri giriş, sekreterlik, hasta yönlendirme, temizlik ve güvenlik gibi önemli hizmet birimlerinde taşeron olarak çalışan ve kadroya alınan işçiler kamuda en büyük mağduriyeti yaşayan işçi kesimi oldu.

Mevcut haliyle sendikal olarak örgütlenen yüz binlerce Kamu hastane işçisi kadroyla birlikte bir çok haktan mahrum edildi. Özellikle geriye dönük açtığı davalardan feragat eden işçilerin, sendikal hakları da ellerinden alındı. 2018 Nisan ayında kadroya geçirilen yüz binlerce işçi henüz sevinemeden bu sevinci gursağına düğümlendi. Çünkü bu işçiler sosyal haklardan mahrum edildi. YHK kararları ile bağıtlanan sözleşmeye tabi tutulan işçiler, 2020 yılının sonuna kadar da aynı yönetmelik çerçevesinde çalışmaya devam edecekler. 

Belediye ve diğer kurumlarda çalışan işçilerin aldıkları maaş oranlarına dokunulmadı, üstüne üstelik bir de 650 TL seyyanen zam yapılırken, Hastanelerde çalışan işçilerin maaşları asgari ücrete sabitlendi. Vergi kesintileriyle maaşı eriyen işçiler kış ayı öncesi şimdiden kara kara düşünmeye başladı. 2020'nin sonuna kadar elde ettikleri kazanımları ellerinden alınan işçiler adeta kadrolu taşeron işçi moduna girdiler. Yıllanmış ve güncellenmesi elzem hale gelmiş Yüksek Hakem Kurulu YHK kararlarının çalışanlar lehine günümüz ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yeniden dizayn edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Toplu sözleşmeye dahil edilmeyen ve 2020'nin sonuna kadar mevcut haklarıyla çalışmak zorunda olan işçiler Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden platform oluşturan işçiler her gün yüzlerce mesaj göndererek seslerini duyurmaya çalışıyor. 2020 yılının sonuna kadar beklemek istemediklerini söyleyen işçiler, diğer kadrolu çalışanlar gibi haklarımıza kavuşmak istiyoruz dediler.