Açıklamasına Necmettin Erbakan'ın herkes için önemli bir şahsiyet olduğuna vurgu yaparak başlayan Dr. Abdullah Sevim, "O sadece Milli Görüşçülerin değil, tüm Türkiye'nin ve İslam Alemi'nin de hocasıydı. Ancak bizim için yeri apayrıydı. O bizim liderimizdi. Onun boşluğunu hissetmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.
 
Çok Yönlü Bir İnsandı
Erbakan'ın çok yönlü bir insan olduğuna da vurgu yapan Sevim, "O hem dava adamı, hem siyaset adamı, hem devlet adamı, hem fikir adamı, hem de ilim adamıydı. Erbakan Hocamız, her bir yönü üzerinde ayrı ayrı düşünülmesi, çalışılması ve irdelenmesi gereken bir deryaydı. Erbakan Hocamızın yolundan yürümek bizim için ne kadar önemliyse, onun düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak, davasının anlaşılmasını sağlamakta o kadar önemli. Erbakan Hocamız'ın yolunu sürdürmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.
 
Adaleti Savundu
Necmettin Erbakan’ın hayatı boyunca adaleti savunduğuna vurgu yapan Sevim, “Erbakan Hoca, yeryüzünde barış ve huzuru tesis edebilmek için, çatışmadan değil diyalogdan yana oldu. Çifte standardı değil, adaleti savundu. Üstünlük değil eşitlik dedi. Sömürü karşısında adil bir düzeni savundu. Baskı ve tahakküme karşı çalıştı. Hayatı boyunca bu ilkeleri savundu. Bunların anlaşılması ve uygulanması için mücadele etti” şeklinde konuştu.
 
“İstanbul’un Ağabeyi” Saadet'e Davet Etti
Merhum Erbakan'ın her geçen gün daha fazla anlaşıldığını da kaydeden “İstanbul’un Ağabeyi” Abdullah Sevim "Hepimiz duyuyoruz. Çeşitli vesilelerle insanlar, 'Erbakan Hoca haklıymış' diyorlar, 'Yolumuz Erbakan'ın yolu' diyorlar. Ayrıca sosyal medyada da Hocamıza övgüler yağdıran birçok mesaj görüyoruz. Tabii bunlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ancak şunu da ifade etmem gerekiyor ki Erbakan Hocamızı sevmek, onun yolundan gitmekle, onun fikirlerini benimsemekle kaim olur” dedi.
 
Merhum Erbakan’ın vefat ettiğinde Saadet Partisi Genel Başkanı olduğunu da hatırlatan Başkan Sevim, “Erbakan'ın yolu Saadet Partisi'nin yoludur. Bu vesile ile ben de Erbakan Hocamıza hak verenleri, yolum Erbakan'ın yoludur diyenleri ve Hocamıza övgüler yağdıran herkesi, onun yoluna, Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'ne davet ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı

Dr. Abdullah Sevim