www.ajanskamu.net

Türkiye'de Genclik Müdürü Kadrolarına Atama;

MADDE 12- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;


aa) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.


Personel devri


GEÇİCİ MADDE 16


(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Yurt Müdürü ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657 sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar arasından atama yapılır."