Anadolu Lisesi öğrencilerinin %28,32’sinin bir lisans programına yerleştiği, Fen Lisesi öğrencilerinin %49,41’inin, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %58,19’unun, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin %14,89’unun, Meslek Lisesi öğrencilerinin ise %8,64’ünün bir lisans programına yerleştiği görülüyor.

 Lisan yerleştirmede, 2017 ile 2019’u karşılaştırdığımızda, meslek liseleri hariç tüm lise türlerinde bir düşüş olduğu görülüyor. Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinde, lisans programlarına yerleştirme oranındaki yaklaşık 6 puanlık düşüş, ayrıca İmam Hatip Liselerinin yerleştirme oranındaki yaklaşık 4 puanlık düşüş dikkat çekiyor.
Başka bir deyişle İmam Hatip Liselerinin lisans programlarına öğrenci yerleştirmedeki başarısı beşte bir oranında düşmüş görünüyor. 

2017’de İmam Hatip mezunu her 100 öğrenciden 18’i lisans programlarına yerleşirken, 2019’da bu oran her 100 öğrenciden 15’e gerilemiş durumda.


Genel değerlendirme yapıldığında ise Anadolu Liselerinin Açıköğretim dahil tüm düzeylerde üniversiteye öğrenci yerleştirme oranının %46,02’den %43,51’e, Fen Liselerinde bu oranın %54,85’ten %50,92’ye, Sosyal Bilimlerde %68,72’den %61,40’a, İmam Hatip Liselerinde %40,24’ten %36,01’e gerilediği, Meslek Liselerinde ise %26,64’ten % %28,24’e yükseldiği görülüyor. Meslek Liselerinde gerçekleşen bu kısmi yükseliş olumlu görülüyor.


Anadolu liselerinin üniversite yerleştirmede yaşadığı düşüşün en önemli sebepleri arasında öğrenci sayısının fazlalığı ve ikili eğitim-öğretim bulunuyor.

Mektepli Gazete