İl dışı atama dönemlerinin bilinmeyen ve değerlendirmeden uzak bir tarafı vardır. Bunun en büyük nedeni son yapılan iller arası atama hizmet puanlarının bilinmemesidir. Çünkü iller arası atama ile oluşan minimum puanlar yaklaşık 5 yıldır yayınlanmamaktadır.  Ve öğretmenlerimiz il dışı atama döneminde bir umut düşüncesiyle iller arası yer değiştirme atamalarına başvuru yapmaktadırlar. Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığına konu ile ilgili başvuru yaptık ve öncelikle 2018 yılında atamalarla oluşan taban puanların 2019 iller arası atama başvurularından önce ardından 2019 yılı iller arası atamalarda oluşan taban puanların atamalardan sonra yayınlanmasını talep ettik.

Sayı :  1214-19/5223                                                                        Tarih:08/04/2019

Konu: İl Dışı Atamalarda Atama Puanları Açıklanmalıdır

                                                 

 

 

 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
 
 
İlgi:  a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim
                  Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
         b) 09/10/2003 Tarih ve 25269 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bilgi Edinme

                   Hakkı Kanunu

            
 
     Bilindiği üzere öğretmenlerin iller arası yer değiştirmeleri ilgi a) yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak öğretmenlerimiz her atama döneminde bir umut diyerek bir önceki yıla ait atamalarla oluşan taban hizmet puanlarını bilmeden başvurularını yapmaktadırlar. Belirtmek gerekir ki; yaklaşık son 5 yıldır iller arası atamalarda oluşan taban puanlar bakanlığınız tarafından yayınlanmamaktadır.
 
    Öncelikle 2018 yılında atamalarla oluşan taban hizmet puanların 2019 iller arası öğretmen atama başvurularından önce, ardından 2019 yılı iller arası atamalarda oluşan taban hizmet puanların atamalardan sonra yayınlanmasını ilgi b) kanunu çerçevesinde talep etmekteyiz. Gerekli çalışmaların bakanlığımızca yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;
 

Gereğini arz ederiz.