Bilindiği üzere öğretmen yer değiştirmeleri her ne kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılsa da yer değiştirmelerde hala adaletsiz durumlar devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi; mayıs ayı içerisinde yapılan il içi yer değiştirme işlemlerinin aynı ay içinde bitirilerek tekrar il içi yer değiştirmelerin yapılmamasıdır. Oysa ki, haziran ayı içerisinde yapılan il dışı atamalar ile ağustos ayı içerisinde emekli olan öğretmenlerden boşalan okullara tekrar bir atama ihtiyacı doğmaktadır. Veya hizmet puanı düşük olan bir öğretmen hizmet puanı yüksek olan öğretmenden önce o okula atanabilmektedir. Burada adaletin sağlanmasının yolu sıra tayin sitemine dönülmesidir. Ve sıralar en az 2 defa yaz dönemi ve yarıyıl tatili dönemlerinde çalıştırılmalıdır. Konu il içinde uzak mesafelerde çalışan eşler içinde önem arz etmektedir.  Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığına konu ile ilgili başvuru yaptık ve sıralı tayin sistemine yeniden dönülmesini talep ettik.
 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

Sayı :  1253-19/5292                                                                                      Tarih:06/05/2019

Konu: İl içi Atamalarda Sıralar Çalıştırılmalıdır

                                                 

           

 
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
 
    İlgi:  a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim
                  Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
            
 
     Bilindiği üzere öğretmen yer değiştirmeleri her ne kadar hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılsa da yer değiştirmelerde hala adaletsiz durumlar devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi; mayıs ayı içerisinde yapılan il içi yer değiştirme işlemlerinin aynı ay içinde bitirilerek tekrar il içi yer değiştirmelerin yapılmamasıdır. Oysa ki, haziran ayı içerisinde yapılan il dışı atamalar ile ağustos ayı içerisinde emekli olan öğretmenlerden boşalan okullara tekrar bir atama ihtiyacı doğmaktadır. Veya hizmet puanı düşük olan bir öğretmen hizmet puanı yüksek olan öğretmenden önce o okula atanabilmektedir. Burada adaletin sağlanmasının yolu sıra tayin sitemine dönülmesidir. Ve sıralar en az 2 defa, yaz dönemi ve yarıyıl tatili dönemlerinde çalıştırılmalıdır.
   
     Son olarak ilgi a) yönetmeliği ile kaldırılan sıra çalıştırma sisteminin yeniden getirilerek yönetmeliğe eklenmesi gerekmektedir. Konu il içinde uzak mesafelerde çalışan eşler içinde önem arz etmektedir. Öğretmenlerin tümü konunun ehemmiyetini vurgulamış ve adaletin bu şekilde sağlanabileceği konusunda hem fikir olmuşlardır. Konu ile ilgili gerekli adımların atılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;
 

Gereğini arz ederiz.