İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Yönergesi Değişti Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Yönergesi Değişti Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 70297673-10.04-E.16263099 sayılı İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Yönergesi konulu 6 Eylül 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Dr. Cem Gençoğlu imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızca ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanımlara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için İlkokullarda Yeiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış, Bakanlık Makamı'nın 18 Eylül 2018 tarihli ve 16702389 sayılı Olur'u ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır.

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 51 sayılı Karar doğrultusunda 2019-2020eğitim öğretim yılından itibaren sadece 3. sınıflarda uygulanacak olması sebebiyle İlkokullarda Yetiştirme Programı güncellenmiş, söz konusu programın 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanması Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 6 Mayıs 2019 tarihli ve 11 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda programın uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi Bakanlık Makamı'nın 2 Eylül 2019 tarih ve 15733452 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiş oluğ 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla İlkokullarda Yetiştirme Programı'na ait tüm iş ve işlemlerin Ek-3 Yönerge çerçevesinde yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.