ÖNÜMDE iyi çalışılan, örnek bir araştırma var; "İmam Hatiplere Bakış" araştırması...

Çalışma, İmam Hatipliler Derneği Önder'in. Araştırmanın editörlüğü gazeteci Emine Dolmacı'ya ait. Yazılı basının imam hatip haberlerine yaklaşımı konusunda bir fotoğraf çekiyor, araştırma...

Bir bakıma "ulusal gazetelerdeki imam hatip haberlerinin analizi" niteliğinde...

Bakalım mi; Araştırmanın sonuçları 9 ayrı kategoride toparlandı.

En fazla haberin yayınlandığı alanı 211 haber, yazı ve analizle "Siyasi polemik" başlığı oluşturuyor.

Onu 143 haber ve yazıyla "Müfredat" başlığı izliyor.

Araştırmada, okul sayıları ve sınavlara ilişkin "Sayılar, sınavlar" kategorisinde 81 haber ve yazı bulunuyor.

79 haber, yazı ve analizde imam hatipler hakkında kullanılan ayrımcı ve ötekileştirici dil  karşımıza çıkıyor.

"Örnek  okul, örnek öğrenci" başlıı ğında 74 yazı, haber, yorum yer alıyor.

Bunu 30 haber ve yazıyla "Diğer" kategorisi izliyor. İmam hatiplerin ne olduğundan çok ne olmadığı üzerine . kurgulanan yazı, haber ve yorumları içeren "Savunma" başlığında 31 haber ve yazı bulunuyor.

Okullardaki "Eğitim kalitesi" hakkında 24 haber, yazı ve yorum yayınlanmış.

Öğrencilerin bilimsel başarılarına ise 10 haber, yazı ve yorumda yer veriliyor.

Araştırmada üzerinde içerik okuması yapılan 683 haber arasında tamamen "olumlu" haberlerin sayısı 115. Bu oran yüzde 17'ye tekabül ediyor.

Tamamen "olumsuz" haber sayısı ise 278. Bu da geneli içinde yüzde 4l'e karşılık geliyor.

Hem "olumlu" hem "olumsuz" haberlerin yer aldığı kategoride ise 290 haber bulunuyor. Bu da yüzde 42'ye tekabül ediyor.

Önder'in "imam Hatiplere Bakış Araştırmasının en çarpıcı sonuçlarından biri kuskusuz imam Hatiplilere yönelik kullanılan "karalamacı" ve "ayrımcı" dil;

Aydınlık gazetesinde 17, Birgün'de 16, Cumhuriyet'te 13, Evrensel'de 10, Sözcü'de 7, Posta'da 7, Yenicag'da 3, Hürriyet'te 2, Yeni Asya'da 2, Ortadoğu'da 1 ve Yurt gazetesinde 1 haber/yazı/ analiz karsımıza çıkıyor.

"imam hatiplilere yönelen ayrımcı dil ve nefret söylemi çerçevesinde metinlere baktığımızda cok geniş yelpazede ve saldırgan bir dil karsımıza çıkıyor.

Bu ifadeleri tek tek alırsak ortaya çıkan manzara pek iç açıcı değil, iste o kavramlar:

"Dogma", "ortaçağa hapsetmek", "biatcı nesil", "tek tip", "zorlamak", "Ortadoğululuk", "laik bilimsel eğitimden uzaklaşma", "cehaleti ayağa kaldırmak", "dipdiri meyyit", "ebedi köle", "cahil, kör, eğitimsiz kalma", "kör saplantılar", "cagdısı düşünceler", "eğitimle köleleştirme", "tecavüz olaylarının birinci derecede suçluları", "eğitimde genelleşme", "gerici gençlik", "geriye dönük cag atlama", "imam hatip koridorlarının karanlık dehlizleri", "köleleştirme", "tekbirci militan", "Ortaçağ medrese sistemi", "köle", "terörist üretim çiftliği", "cagdısı eğitim", "boğucu hava", "az gelişmiş, dinde reform yapamamış ülke", "Rabia kültürü, dörde kadar sayabilen çocuklar", "dininin ve kininin davacısı", "eğitimin genelleştirilmesi" "derinleşen gericilik", "karanlık", "oy deposu", "cahil", "fanatik cihatcı", "cihadist", "ülke geriye, hep geriye", "cihatcı militan", "çukur", "cihatcı zihniyet", "cehalet", "kin, din, dindarlık", "kıyak", "sürgün", "karanlık evler."

Bakar mısınız yukarıdaki ifadelere! Ne kadar utandım, anlatamam!

Burada yazmayan bir hakareti, "karalamayı", "ön yargıyı" da ben hatırlatayım; "yarasa". Hatırladınız; imam Hatiplilere "yarasa" diyen o eski Başbakan ve Genel Baskan'ı... Unutmak ne mümkün!

Henüz ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımıza yönelen bu nefret söylemi ve ayrımcı dil, muhatabı çocuklar ve onların okulları olmasının yanı sıra, toplumdaki ayrışmayı da körüklüyor. Bu da bir gerçek... 

Araştırma, daha birçok hususu verilerle ortaya koyuyor. Önder'in "imam Hatiplere Bakış" araştırmasında emeği geçenleri kutluyorum... 

Adanan ÖKSÜZ / Milli Gazete