Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2019 Tarihli ve 30848 Sayılı Resmi Gazetede 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri yayımlandı. Tüm sendikaların işçi üye sayılarına aşağıdaki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

İŞÇİ KONFEDERASYONLARI ÜYE SAYILARI

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 1 milyon 12 bin 277 olarak açıklandı.

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 674 bin 404 olarak açıklandı.

DİSK (TÜrkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 178 bin 691 olarak açıklandı.

Bağımsız 28 bin 251 olarak açıklandı.

TÜM-İŞ (Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 547 olarak açıklandı.

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mymemur