Ajanskamu.net--

T.C

Buna göre;

SORU : Mesai saatleri dışında Kaçak balık avlarken yakalanan memur hakkında idare soruşturma açabilir mi...??

CEVAP: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun "Cezalar" başlıklı 36. maddesinde kaçak balık avlayanlar hakkında çeşitli para cezaları öngörülmüştür. Bu idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/7 maddesi gereğince her sene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranlarına göre yenilenmektedir.

657 sayılı Kanun'un devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48. Maddesinde bir kişiye idari para cezası verilmesimemuriyete engel bir durum olarak düzenlenmemiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller " başlıklı 125. maddesinin " Kınama" cezası gerektiren fiillerin sayıldığı bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekildedir.

"d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak"

Eğer idare, mesai saatleri dışında kaçak balık avlamayı devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte görürse ilgili memur hakkında soruşturma açabilir.