Kamuda taşerondan kadroya geçen yüzbinlerce işçi için kış aylarının da gelmesiyle ekonomik sıkıntılar hat safhaya yükseldi. Kadroya geçirilen işçilerde yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranı enflasyon nedeniyle ciddi bir hak mahrumiyeti doğurdu. Gerek asgari ücretteki artış gerekse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranındaki enflasyon nedeniyle 696 sayılı KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler ciddi bir hak mahrumiyeti yaşadılar. Bu nedenle çalışanlar yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranının hiç olmazsa açıklanan enflasyon oranına yükseltilmesini istiyorlar.

Sosyal medya üzerinde birleşen ve 4 D kadrosuna geçriilen taşeron işçiler, öncelikle açtıkları davalardan feragat ettiler, ardından açtıkları davaların avukatlık masraflarını ödediler ve son olarak aldıkları maaşlar asgari ücretin altına inmişti fakat, yapılan son düzenlemeyle asgari ücret+% 4 +% 4 zam şeklinde netleşmişti. Kadroya geçtiklerine bir türlü sevinemeyn taşeronlar, diğer kadrolu işçiler gibi haklarına kavuşmak istiyorlar. 

2 Nisan 2018 itibariyle kadroya geçen taşeron işçiler, Temmuz ayında ki dolar krizinden sonra hak mahrumiyeti yaşadılar. Taşeron olarak çalışanlar kadroya geçti fakat, bu çalışanlar 2020 yılı sonuna kadar Yüksek Hakem Kurulu Sözleşmesine tabi olarak zam alacaklar. Bu sözleşmede de zam oranı yıllık ilk 6 aylık dilimde yüzde 4, 2. Aylık dilimde de yüzde 4 olarak yıllık yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu zam oranı artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çalışanlarda ciddi bir mağduriyet doğuracak. Bu nedenle taşerondan kadroya geçen çalışanlar, zam oranının asgari ücretteki artışa yükseltilmesini hiç değilse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 enflasyon oranına yükseltilmesini talep ediyorlar.