4688 sayılı yasaya göre Kamu İdari Kurul Toplantısı her yıl iki defa olmak üzere  mayıs  ve kasım aylarında  Kamu işvereni ile Yetkili Sendika temsilcileri arasında  tüm çalışanların sorunlarını çözmek için  yapılır. Üniversitemizde de bu   toplantı yıllardır yapılır ve yasa gereği tüm çalışanlarımız toplantıda gündem olan konular hakkında bilgi sahibi olsunlar diye Üniversitemizin Web sayfasında yayımlanır. Ancak 2019 Nisan KİK Toplantısı 24 Nisan 2019 da yapılmasına rağmen   Kurul Başkanı Rektör Yardımcısı Tahsin KILIÇOĞLU, tüm taraflar imza atmasına ve defalarca söylenmesine  rağmen Üniversitemiz Web sayfasında yayınlamadı. Bu konuya ilişkin sözü edilen Rektör Yardımcısına bir kaç sorumuz olacak: 
1. Bu zatı muhterem kendisini kanunun üzerinde görme yetkisini nereden alıyor? 
2. Kurul Başkanılığı yetkisinde olan toplantı tutanağını yayımlamak görevini gayri resmi  başkaları mı aldı? Aklımıza ufku dar çapı genişler geliyor. 
3. Eğer İlgili Rektör Yardımcısı toplantı tutanağını yayımlamamayı Sendika olarak Rektörlük hakkında yaptığımız paylaşımları hazmedememe kaynaklı ise sıkı dursun kendisine bağlı  DÜBAP ve Üniversitenin Taşınmazları hakkında yakında basınla paylaşım yapıldığında bakalım hazm problemi nasılmış anlaşılır. 
4. Toplantı tutanağını yayımlamaktan korktuğunu düşünüyoruz, çünkü bu tutanakta çalışanlarımız adına önemli kazanımlar ve Türkiye de gündem olacak konular olduğundan mıdır?    Dicle Üniversitesi  nin Yetkili Sendikası olarak bu kanun tanımazlarla mücadelemiz devam edecektir.    


Yunus MEMİŞ                                                     

Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı