T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 16833931-929-E.18560122

Konu: Kişisel Bilgiler Modülünde Adres Bilgilerinin Güncellenmesi 06.11.2017

DAĞITIM YERLERİNE

Personel adres bilgilerinin Kişisel Bilgiler Modülünde, personelin kendisi tarafından güncelleme yapabilmesi konusundaki talepler doğrultusunda Kişisel Bilgiler Modülü Kimlik Bilgileri ekranı personelin kendi adreslerinin güncelleyebilecekleri şekilde düzenlenmiştir.

Adres bilgileri, kimlik bilgileri ekranına Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik tedbirler gereği yansıtılmamaktadır. ''İkamet Adresimi Güncelle'' ikonuna tıklanıldığında adres bilgilerinde değişiklik varsa Adres Kayıt Sisteminden otomatik olarak güncellenmektedir.

Konunun İliniz/Biriminizde görev yapan tüm personele duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim. 

                                                                                        Ömer İNAN                                                                                                Bakan a. Daire Başkanı

Dağıtım:  - Merkez Teşkilatı Birimlerine - 81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlükleri)