Ajanskamu-Özel Haber

Son günlerde sitemizin de içerisinde yer aldığı kimi internet haber siteleri memur sendikaları yöneticilerine yönelik olarak ‘maaş bordrolarınızı açıklayın’ çağrısı yapmıştı. Tamamen kamuoyunu aydınlatma çerçevesindeki bu çağrıya kimi sendikalar bordrolarını açıklayarak katıldılar. Kimi sendikalar ise suskun kalmayı tercih etti. Buraya kadar her şey normal. Ancak, bu çağrımız ve devamındaki haberlerin kimi sendikalar tarafından teşkilatlarına ‘bize operasyon çekiliyor’ şeklinde lanse edildiğini duyuyoruz ki; bizce asıl operasyon budur. Operasyonu internet haber siteleri biz olarak yiyoruz. Her haberi operasyon, her eleştiriyi ihanet, her eleştiri yapanı hain sayan zihniyet sorgulanmaya muhtaç bir zihniyettir. At, it, çakal benzetmelerinin havada uçuştuğu; at izinin, it izine karıştığı puslu bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Açık açık itibar suikastına başvuruluyor.


Yapılan iş, tam olarak kutsallaştırılan sembollerin araçsallaştırılarak internet haber siteleri üzerinde bir sopa olarak kullanılmasıdır. Herhangi bir şeyi kendi çıkarına hizmet etmesi için kullanmak olarak da tanımlayabileceğimiz araçsallaştırma günlük hayatımızda neye tekabül eder? Metroda cübbeli, sarıklı, sakallı birine karşı bağıra bağıra 10. Yıl Marşı’nı söylemek 10. Yıl Marşı’nı araçsallaştırmaktır mesela. Tersini yapıp bağıra bağıra ilahi söylemekte aynı… Kutsallaştırılan kavram ve semboller bir sopa gibi kullanılarak üretilmiş korkulara sırt dayanıp kişi, kurum ve kitleler meşru bir zeminde dövülerek tava getirilip, hizaya çekilmek istenmektedir. Bir yandan kavram ve semboller kutsallaştırılırken diğer yandan idelojik kutsalları da araçsallaştırmaktan geri durulmuyor. Dava, teşkilat, lider, doktrin gibi…

Bordrosunu açıklayan sendika başkanları operasyon yemiş olmadı. Bordrosunu açıklayamayanlar operasyon yemiş oluyor. Demek ki: meselenin esası ideolojik değil gastronomik. Bunu bir kenara yazalım önce. Mesele; halk ekmek yiyenlere ‘sizin için mücadele ediyorum’ sözünü verip ardından pasta yiyenlerin safına geçmektir.


Kapitalizmle mücadele edeceğiz, hakkı tutup ayağa kaldıracağız diyerek yola çıkıp kapitalizmin koynundan burjuva özentisi kompradorlar olarak geri dönmektir.
Birlik ve beraberliğe her şeyden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde sözü: ‘’Bize operasyon yapılıyor.’’ algısının araçsallaştırılmasının en önemli argümanlarından biri haline geliyor. Bu ifadelerin ardına sığınanları suratlarında beliren antidepresan gülümsemeden tanımak mümkün…


Algı yönetimi stratejileriyle oluşturulan üretilmiş korkular çoğu zaman gerçek korku ve tehditlerin önüne geçebilir. Böylesi bir algı yönetimi stratejisi ile amaçlanan da korkunun siyasal bir araç haline getirilip bu araçsallaştırmadan siyasi kazanımlar elde edilmesidir.

Kazanım: ‘Hepimiz tehdit altındayız! Gün hesap sorulacak/verilecek gün değil! Hesabı ileride, müphem bir gelecekte sorarsınız.’ kazanımıdır.


Korkulması gereken gerçek tehdit: Sendikacılığın direk ya da dolaylı bir zenginleşme kapısı haline gelmesi karşısında sendikal hareketlere güven kaybı oluşması… Siyasal, sosyal zemin kayması yaşanması, sosyal fay hatlarının tetiklenmesi… Sendikacılığın bir kariyer haline getirilerek içinin boşaltılıp işlevsizleştirilmesi... İdealizmin yerini kar ve rant gerçekliğinin alması. Ucunda dünya nimeti olmayan çabalara karşı kayıtsızlık oluşması… Teşkilatların genetik kodlarının güce tapınmaya doğru evrilmesi… Büyümenin, kitleselleşmenin getirdiği kimlik erozyonuna uğranması…

Velhasıl üşüyoruz ey ahali; zemheriden, ayazdan, borandan değil, bizi biz yapan ateş-i suzan söndüğü için üşüyoruz… Bizi biz yapan bu ateşi söndürmeyin.

Bizler bugüne kadar kamuoyunu aydınlatmaktan başka bir iş edinmedik. Bundan sonra da aynı noktada durmaya devam edeceğiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

www.ajanskamu.net