İşe başlanılan tarihten itibaren, deneme süresi de dahil en az 1 yıl çalışılması halinde yıllık ücretli izne hak kazanılır. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışılmış ise, yıllık izne hak kazanılması için gerekli olan 1 yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplanması gereklidir. Örneğin önce A işverenine ait X işyerinde 4 ay, sonra da yine A işverenine ait Y işyerinde 8 ay çalışılmış ise, her iki hizmet süresi toplanacağından, Y işyerindeki 8 aylık çalışma yıllık izne hak kazanmak için yeterli olacaktır.

KULLANILAMAYAN YILLIK İZİNLER NE OLUR?

Eğer işveren çalışanına yasada yazan gün kadar yıllık izin kullandırmıyorsa bu durum işçi için haklı fesih sebebidir. Bu durumdaki işçi sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını talep edebilir. Ayrıca kullandırılmayan yıllık izin günleri yanmaz. Çalışan bu günlere karşılık gelen ücreti işverenden isteme hakkına sahiptir. Burada önemli olan nokta, izin talebinin işveren tarafında ne sebeple ve ne şekilde reddedildiğidir. Yıllık izin günlerini organize etmek işverenin inisiyatifindedir. Bu sebeple çalışan her zaman istediği günlerde izne çıkamayabilir. Çalışanın talebinin başka izinlerle çakışması ya da işin ihtiyaçlarının o dönemde çalışılıyor olmayı gerektirmesi gibi sebeplerle yıllık izin kullandırılmamış ve ileri bir tarihe ertelenmişse, bu durumda yapılan fesih haklı fesih olmayabilir ve çalışan kıdem tazminatı hakkını kaybedebilir. Ancak her ne olursa olsun kullanılmayan izinler yanmaz ve çalışan bu günleri işten ayrıldıktan sonra işverenden talep edebilir.