Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslardan hiç bir şekilde Ücret Alınamayacağını alanların Bakanlığa şikayet edilmesini istedi.

MEB'in yayınladığı resmi yazıda şöyle dendi:

Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda başvuru ücreti veya kayıt ücreti gibi çeşitli adlarla kursiyerlerden ücret talep edilmemesi ve bu doğrultuda Valiliklerin uyarılması isteğine ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

İlgi (b) Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı Tîincü maddesinin l’inci fıkrasının (1) bendinde; “Kurs: Belli bir süresi ve programı olan, katılımcılara öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran, doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen her türlü faaliyetleri,” denildiğinden, açılan kurslardan hiçbir şekilde ücret alınmaması gerekmektedir.

Konu hakkında şikâyet alması halinde ise ilgililer hakkında Bakanlığımızca gerekli işlemler yapılmaktadır. 

www.ajanskamu.net