Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere ait Ocak ayı burs ücretleri 11.02.2019 tarihinden itibaren öğrencilerin hesaplarına aktanlacaktır. Burslu öğrenciler burs ücretlerini bulunduğu yerleşim yerinde Vakıfbank ATM' si varsa Vakıfbank ATM'lerinden Vakıfbank ATM' si bulunmuyorsa PTTBank şubelerinden çekebileceklerdir.

Ayrıca, 2018 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına katılan ancak, 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle bursluluk hakkından yararlanamayan Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrenciler arasından başarı sıralaması yapılmak suretiyle sınıfları ve kontenjan türleri dikkate alınarak boş kontenjanlara, Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde ek yerleştirme yapılmıştır. yerleştirme yapılmak suretiyle burslu olmaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacağı ilgi (b) Makam onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ilinizdeki okul müdürlerince e-Okul sistemi üzerinde bulunan e-Burs modülünden burslu öğrenci isim listesinin konrol edilerek bursluluk hakkından yararlanan öğrenci velilerinin ilgi (a) yazının da dikkate alınarak bilgilendirilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.