Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 28892082-869-E.2660842 Bilişim Teknolojileri Rehberliği konulu 7 Mart 2016 tarihli MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu imzalı resmi yazı detayları şöyle:

Söz konusu resmi yazıda, ''Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen ve bu görevlerine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılanların, bu görevlerinin yanında başka eğitimfaaliyetlerinde de görevlendirilip görevlendirilemeyeceklerine ilişkin 22.02.2016 tarihli ve 30706984-869-E.2000275 sayılı yazı incelenmiştir.

Söz konusu öğretmenlerden hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görevlendirilenler hakkında daha önce Genel Müdürlüğümüze hitaben yazılan 13.12.2012 tarihli ve 71915066/869/220087 sayılı yazıda belirtilen açıklama bugün için de geçerli bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bu kapsamda olanların başka eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilip görevlendirilemeyecekleri hususunda söz konusu görevlendirme işlemini koordine eden Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.'' denilmiştir.