MEB en son 28 Şubat 2015 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapmış o tarihten bu yana sınav yapılmadığı gibi ne zaman yapılacağına ilişkin Bakanlık çalışma takviminde herhangi bir kayıt da yer almamıştır.

9 Aralık 2018 tarihinde MEB’ in yaptığı Görevde Yükselme Sınavı yapılmış fakat unvan değişikliği mağduriyeti devam etmiştir.

MEB’ e konuyla ilgili çalışmaları olup olmadığı sorulmuş, 2018 yılından itibaren konuyla ilgili unvan değişikliği için çalışma başlatıldığı ve takvime bağlanacağı cevabı verilmiş buna rağmen bugüne kadar herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.