20.07.2019 tarihli ve 30837 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sözleşmeli öğretmenlere atamalarda 20 yerine 40 okul tercih etme hakkı tanındı.

İşte Yapılan Değişklik