İliniz Harran ilçesi Balkır İlkokulunda görev yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlerin, söz konusu okulda düzenlenen sosyal etkinlikler nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri nöbet görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandınIamayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Konunun daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen ilgi (b) yazı ve ekinde belirtildiği üzere; nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödemesinin nöbet görevinin fiilen yerine getirilmesi şartına bağlanmış olduğundan, söz konusu okulda düzenlenen sosyal etkinlikler nedeniyle nöbet görevini yerine getiremeyen müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevlerini yapmış sayılamayacakları ve bu kapsamda fiilen yerine getiremedikleri nöbet görevleriyle ilgili herhangi bir ödeme yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.