Genel Müdür Hamza Aydoğdu imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesi hükümlerine göre sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimleri yenilenmektedir.

Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik ve 24 Aralık 2014 tarihli ve 16833931/903.09.02/6838368 sayılı yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2020 yılı mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir.'' denilmiştir.