TBMM'de görüşülen Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'inci maddesine ek fıkra ekleniyor.

Söz konusu kanuni düzenleme kapsamında, faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek.

Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler ürettikleri bu mal ve hizmetlerden dolayı kazanç elde etme imkanına sahip olacak. Bu kapsamda, kursiyer ve eğitim personelinin mesleki kazanımlannın üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkısı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla, belirlenen kurs programlarında mal ve hizmet üretim faaliyetlerinde bulunabilmeleri sağlanacak. Bu durumun istihdama önemli bir katkısı olacak.

Halihazırda Bakanlığa bağlı 4 binin üzerinde çeşitli kursta yüzlerce program uygulanıyor. Mal ve hizmet üretiminin yapılacağı programlar, üretim faaliyetlerine katılanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.